24-26 ธ.ค. นี้ พบกับ “เทศกาลของขวัญจากชุมชน” by CMU U2T ส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ด้วยพลังชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่

3 ธันวาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

24-26 ธ.ค. นี้ พบกับ “เทศกาลของขวัญจากชุมชน” by CMU U2T
ส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ด้วยพลังชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่
.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานเทศกาลของขวัญจากชุมชน” THE COMMUNITY GIFT TO HAPPINESS ส่งต่อผลิตภัณฑ์จากพลังของชุมชน ผสานนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ของขวัญที่มีคุณค่า มีความหมาย ให้กับคนที่คุณรัก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบกับสินค้าที่หลากหลายจากชุมชน 50 ตำบล 6 จังหวัด ในโครงการ U2T มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกิจกรรมมากมาย ในวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 - 20.30 น. ณ. ลานจัดแสดง ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
.
เทศกาลของขวัญจากชุมชน” THE COMMUNITY GIFT TO HAPPINESS จัดโดยหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ผู้ประสานงานภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการแสดงผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับนโยบายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
โดยมี รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเครือข่ายภาคเหนือตอนบน และหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ 50 ตำบล ครอบคลุม 6 จังหวัด ในระยะที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อเป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) การจ้างงาน การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) ตามกรอบการพัฒนา 4 ด้าน คือ
.
1) การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ)
2) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
3) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)
4) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)
.
จากการดำเนินงานในระยะ ที่ 1 จำนวน 11 เดือนที่ผ่านมา ได้เกิดผลผลิตจากโครงการฯ ในพื้นที่ 50 ตำบล ได้แก่ การยกระดับสินค้าทางการเกษตร การยกระดับสินค้าหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรม ผลงานการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว การจัดงานเทศกาลของขวัญจากชุมชน” THE COMMUNITY GIFT TO HAPPINESS จึงจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์ผลงานดีๆ จากชุมชน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่แก่ชุมชนต่อไป
.
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG8 #CMUSDG9 #CMUSDG11 #CMUSDG17
.
https://www.facebook.com/213002985433527/posts/4772149029518877/?d=n

แกลลอรี่