รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการ “เสียงของเราทางเลือกของเรา: พลังสตรีและเยาวชนสำหรับพื้นที่พลเมือง”

19 กรกฎาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการ“เสียงของเราทางเลือกของเรา: พลังสตรีและเยาวชนสำหรับพื้นที่พลเมือง” (Our Voice Our Choice: Women & Youth for Democratic Civic Space - OVOC) ภายใต้การสนับสนุนของ Plan International เพื่อสร้างการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน และการแสดงออกเพื่อเรียกร้องสิทธิได้อย่างเหมาะสมผ่านกระบวนการสื่อสารที่สร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 50 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าจะได้ครบตามจำนวน

รายละเอียดการรับสมัครและสมัครผ่านการ Scan QR Code ที่ระบุไว้ที่หน้าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
แกลลอรี่