การพบปะหารือระหว่างผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้แทนจากสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้แทนจากสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 3/2564

30 กรกฎาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี อาจารย์ ดร.สุภเวท มานิยม ผู้ช่วยคณบดี และ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งหารือร่วมกันกับ ผู้แทนสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่