ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ร่วมงานครบรอบปีที่ 82 กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก

3 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมงานครบรอบปีที่ 82 กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่