คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา เข้าเยี่ยมชมคณะ

15 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

     วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมกับบรรยายแนะนำหลักสูตร และภาพรวมการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา ที่มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของคณะฯ เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างรอบด้าน ณ ห้อง Smart Classroom อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมกับเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าชมภาควิชาธรณีวิทยา เพื่อสัมผัสบรรยากาศการเรียนจริงที่วิทยา มช.


แกลลอรี่