สีประจำวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

27 เมษายน 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

สีเขียวน้ำทะเล
PANTONE : 327U
Hex : #007a7a

ความหมาย : ความยั่งยืน จากการพัฒนา เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง
แกลลอรี่