มช. เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านเทคโนโลยีและการค้าระหว่างประเทศ

2 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านเทคโนโลยีและการค้าระหว่างประเทศ เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ มีใบรับรองและสะสมหน่วยกิตได้ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 สิงหาคม 2563


การค้าภายในประเทศเปรียบเสมือนกระแสเลือดและหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงประชากรของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสุขภาพดี แต่อย่างไรก็ตามการวัดความสามารถทางเศรษฐกิจของยังขึ้นอยู่กับการค้า ระหว่างประเทศโดยใช้ดัชนีGDP รวมทั้งดัชนีHDI ส่งผลให้ในปัจจุบันนี้การค้าระหว่างประเทศมีผลโดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ในการจัดการและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านเทคโนโลยีและการค้าระหว่างประเทศ (iTT) จะเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการค้า ความปลอดภัยสารสนเทศทางการค้า การค้าระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ทางการค้า การจัดการเครือข่ายผลิตภัณฑ์ทั่วโลก เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์สำหรับการค้า อัลกอริทึมและซอฟต์แวร์สำหรับการค้า เทคโนโลยีสำหรับการค้าในอนาคต หลังจบหลักสูตรรับใบรับรองสมรรถนะและสะสมหน่วยกิตได้

เริ่มเรียน วันที่ 15 - 30 สิงหาคม 2563 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 08.30-16.30 น. ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 5,690 บาท แต่หากสมัครภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รับส่วนลดทันที 1,000 บาท 

สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่ www.lifelong.cmu.ac.th และสามารถติดตามหลักสูตรอื่นๆ ได้บน Website

แกลลอรี่