มช. ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2567 ตามคณะของนักศึกษา

27 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อสร้างความไว้วางใจ ความอบอุ่นใจและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักศึกษาใหม่กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อเปิดพื้นที่การสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับมหาวิทยาลัย โดยจัดประชุมแยกตามคณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาเข้ามาสู่รั้วสีม่วงของเรา ตามกำหนดการประชุมดังแนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้
.
It's that time of the year again. Every faculty in CMU is hosting a parent's meeting. It is a great opportunity where the university and parents get to meet and create mutual understanding. You will get to see what's ahead for your children in the next four to six years. There is also essential information that we think might be beneficial to you to get a good start for university life. Down below, we have attached each and every faculty related information so that you can find it easily.
.
Remember, each faculty has different date and time. For more information, please contact our SD One Stop Service "ตี้เดียวฮู้เรื่อง" https://www.facebook.com/SDonestopservice call 064 174 6183. We are looking forward to meeting you, online and onsite.
.
01 มนุษยศาสตร์(Faculty of Humanities) https://www.facebook.com/humancmu / https://www.facebook.com/AcademicHumanCMU

02 ศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education) https://www.facebook.com/edu.cmu.ac.th

03 วิจิตรศิลป์ (Faculty of Fine Arts) https://www.facebook.com/FINEARTSCMU

04 สังคมศาสตร์ (Faculty of Social Sciences) https://www.facebook.com/Socialsciences.CMU

05 วิทยาศาสตร์ (Faculty of Sciences) https://www.facebook.com/science.cmu

06 วิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) https://www.facebook.com/engineeringcmu / https://www.facebook.com/StudentDevelopmentENG

07 แพทยศาสตร์ (Faculty of Medicine) https://www.facebook.com/...//www.facebook.com/medcmuth / https://www.facebook.com/regmedcmu

08 เกษตรศาสตร์ (Faculty of Agriculture) https://www.facebook.com/PrAgricultureCMU / https://www.facebook.com/EDUSERVICEAGRICMU

09 ทันตแพทยศาสตร์ (Faculty of Dentistry) https://www.facebook.com/dentcmu / https://www.facebook.com/profile.php?id=100057545106320

10 เภสัชศาสตร์ (Faculty of Pharmacy) https://www.facebook.com/...//www.facebook.com/pharcmu

11 เทคนิคการแพทย์ (Faculty of Associated Medical Sciences) https://www.facebook.com/pramscmu

12 พยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing) https://www.facebook.com/nursecmu

13 อุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agro-Industry) https://www.facebook.com/agrocmu1 

14 สัตวแพทยศาสตร์ (Faculty of Veterinary) https://www.facebook.com/veterinarycmu

15 บริหารธุรกิจ (CMU Business School) https://www.facebook.com/cmubs.cmu / https://www.facebook.com/AccbaCMUEducationService

16 เศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics) https://www.facebook.com/econcmuofficial / https://www.facebook.com/EconCmuAcademicAffairs

17 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture) www.arc.cmu.ac.th หรือ https://www.facebook.com/arccmu / https://www.facebook.com/profile.php?id=100007867268821

18 การสื่อสารมวลชน (Faculty of Mass Communication) https://www.facebook.com/MassCommunicationCMU

19 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (Faculty of Political Sciences and Public Administration) https://www.facebook.com/polscicmu / https://www.facebook.com/s.polsci.cmu

20 นิติศาสตร์ (Faculty of Law) https://www.facebook.com/OfficialLAWcmu / https://www.facebook.com/AcademicLawCMU

21 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (College of Art, Media, and Technology) https://www.facebook.com/CAMTOfficial

24 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิดัล (International College of Digital Innovation) https://www.facebook.com/icdicmu
.
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SD One Stop Service "ตี้เดียวฮู้เรื่อง" https://www.facebook.com/SDonestopservice โทร 064 174 6183
.
สุดท้ายนี้..ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ทุกท่าน
Remember, each faculty has different date and time. For more information, please contact our SD One Stop Service "ตี้เดียวฮู้เรื่อง" https://www.facebook.com/SDonestopservice call 064 174 6183. We are looking forward to meeting you, online and onsite.

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/sddcmu/posts/pfbid02bL9tWW7DuBqa3eNAAveyxcd1B1xqo3y3p92FQjMugZCUenhvhapqRDiLqcZYQTcPl
แกลลอรี่