โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใส่ใจผู้พิการ Healthy กายดี ใจสุข

3 สิงหาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใส่ใจผู้พิการ Healthy กายดี ใจสุข โดยมีกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (วิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ความอ่อนตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ) การรับฟังการบรรยายเรื่องการคลายกล้ามเนื้อ และกิจกรรมสันทนาการกีฬาพาเพลิน เพื่อให้นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง ผ่อนคลายและสร้างกำลังใจในการใช้ชีวิตและการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่