คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (นโยบายและแผนเชิงรุก)

6 กรกฎาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (นโยบายและแผนเชิงรุก) อัตราเลขที่ S4310015 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา


ผู้ที่สนใจให้กรอกใบสมัคร ผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/


ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566
(ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารประกอบ https://cmu.to/DjG7V


สอบถามเพิ่มเติม 0-5394-2810 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

แกลลอรี่