การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2566 การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"

16 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2566 การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขัน ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่