พิธีเปิดการประชุมสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งแรก ประจำปีการศึกษา 2562

18 เมษายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการประชุมสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งแรก ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับมอบงานจากคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาชุดเดิม โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่