ให้การต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ร่วมหารือจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

7 เมษายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ร่วมหารือความร่วมมือจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6 ซึ่งจะเป็นการเปิดประสบการณ์ให้นักเรียน ได้รู้จักกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือการแปรรูปอาหารที่สำคัญ รวมถึงเทคโนโลยีการผลิต การสร้างมาตรฐาน และความปลอดภัยในอาหารต่อไป
#อกมช
#อุตสาหกรรมเกษตร
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#agrocmu
แกลลอรี่