การใช้แหนแดงร่วมกับอาหารสำเร็จรูปในการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง

25 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

การเลี้ยงไก่ของเกษตรกรรายย่อยยังคงใช้อาหารสำเร็จรูปทางการค้าเป็นหลัก อย่างไรก็ตามด้วยต้นทุนค่าอาหารที่สูงขึ้น การพิจารณาใช้อาหารชนิดอื่น ๆ จึงอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ งานวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาการใช้แหนแดงร่วมกับอาหารสำเร็จรูปในการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมืองเพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

  •  ผลงานวิจัยได้รับตีพิมพ์ในวารสาร Veterinary Integrative Sciences
  • ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่   https://cmu.to/PsAYk

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #SDGs1 #SDGs2

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo?fbid=826926556118807&set=a.458862466258553
แกลลอรี่