พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างคณะ กับ รร.พัฒนาปัญญาไท

8 มีนาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนพัฒนาปัญญาไท เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการและการบริการสุขภาพ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี และนายสมบัติ ไตรศรีศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมลงนาม ทั้งนี้ คณบดีและผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการการจัดกิจกรรมร่วมกัน ณ โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
แกลลอรี่