ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาจักษุวิทยา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 65 ปี

23 กุมภาพันธ์ 2567

คณะแพทยศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาจักษุวิทยา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 65 ปี


วันต้อหินโลก

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567
เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

กิจกรรมภายในงาน
-ชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคต้อหิน
-บริการตรวจคัดกรองโรคต้อหิน
-เสวนาเรื่อง “โรคต้อหิน”
-ถาม-ตอบ ชิงรางวัล
#65ปี #MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่