คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการจัดทำแผนโครงการต่าง ๆ สำหรับรองรับการพัฒนาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ในอนาคต

8 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการจัดทำแผนโครงการต่าง ๆ สำหรับรองรับการพัฒนาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ในอนาคต ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่