ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565

17 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นางสาววราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะฯ เป็นตัวแทนผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่