ศาสตราจารย์ ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย ได้รับเลือกเป็น Keynote Speaker งาน International Urban Cultural Space Forum

10 มิถุนายน 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย
ที่ได้รับเลือกเป็น Keynote Speaker งาน International Urban Cultural Space Forum บรรยายในหัวข้อเรื่องการพัฒนาเมืองที่ให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองที่มีวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อน นอกจากการมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเป็นกระเเสหลัก และร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเมือง เช่น เมืองโซล เมืองชุนชอน ประเทศเกาหลีใต้ และเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
งาน 2024 Korea City of Culture Expo จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การพัฒนาเมือง ระหว่างเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองวัฒนธรรมโดย Minister of Culture, Sports and Tourism ของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา ในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ณ เมืองชุนชอน จังหวัดกังวอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่าง วันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567
นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมกิจกรรม City salon ของเมืองชุนชอง ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ ในพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่จากอาคารรกร้าง สู่การปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหม่ อาทิ พื้นที่นั่งเล่น พบปะสังสรรค์ จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม การเรียนรู้ต่าง ๆ ไปจนถึงเทศกาลสำคัญ Hupyeong salon เป็นซาลอน ที่เปิดให้คนหนุ่มสาวเข้ามาใช้พื้นที่เป็นสตูดิโองานศิลปะ ร้านถ่ายรูป พื้นที่เรียนรู้งานcraft หรือสำหรับการละเล่น เป็นต้น ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเมืองด้วยวัฒนธรรมการดำรงชีวิตผสมผสานทั้งเก่าและใหม่ ให้เมืองไม่หยุดนิ่งและมีกิจกรรมจากคนในเมืองเอง
แกลลอรี่