ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมงานลูกช้างลำพูนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในงาน ลูกช้างลำพูนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแนะนำมูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ และการบรรยายในหัวข้อ "บทบาท สมศ.ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา" โดย รองศาสตราจารย์ดรุณ หาญตระกูล ประธานกรรมการ มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมภาคกลางคืน งานสังสรรค์ ลีลาศ รำวง โดยวง ED.CMU.Band และวงดนตรีของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ ED ALUMNI พร้อมด้วยนักร้องกิตติมศักดิ์และศิษย์เก่าในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน
 
แกลลอรี่