คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ(เงินรายได้ส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ F190018 สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ

21 ธันวาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ(เงินรายได้ส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ F190018 สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ
(รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่)