คณะวิทย์ มช. จัดพิธีทำบุญอาคารฟิสิกส์ 1 และงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

21 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

             วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีทำบุญตึกฟิสิกส์ 1 และงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ณ อาคารฟิสิกส์ 1 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยในช่วงเช้า มีการจัดพิธีแสดงความระลึกถึง คุณชาลี ตั้งจีรวงษ์ ประธานกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (ท่านแรก) และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้มีอุปการคุณ ตลอดจนคณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นมีการจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผู้บริหาร และศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยจากสมาคมศิษย์เก่า พิธีรับมอบทุนจากศิษย์เก่า พิธีแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส  กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า และการแสดงโดยวงดนตรีสากล คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน

แกลลอรี่