อาจารย์พยาบาล มช. รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล

24 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจำปี 2563 - 2564 จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิธีมอบโล่รางวัลจะจัดขึ้นในงานคืนสู่เหย้า "น้องพี่สีชมพู CU Nurse" วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 - 14.30 น. ณ ห้อง Rainbow Halll ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ

แกลลอรี่