กฎหมายง่ายแค่ปลายนิ้ว (Click Law Project) ตอนที่ 2 ประกันภัยโควิด-19

10 พฤษภาคม 2563

คณะนิติศาสตร์

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เชื่อว่าหลายท่านคงสงสัยเกี่ยวกับการซื้อประกันโควิด เช่น 

ประกันโควิดคุ้มครองอย่างไร?
มีประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตอยู่แล้วจะคุ้มครองกรณีติดเชื้อโควิด 19 หรือไม่ ?
คนต่างชาติที่อยู่ในไทย หรือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศซื้อประกันโควิดได้หรือไม่ ?
กรณีไหนที่บริษัทจะปฏิเสธความคุ้มครอง ?

ศูนย์บริการวิาชการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมคลายข้อสงสัยกับโครงการกฎหมายง่ายแค่ปลายนิ้ว (Click Law Project) ตอนที่ 2 ประกันภัยโควิด-19 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย และอาจารย์ผู้สอนวิชาประกันภัย 


จัดทำโดย
ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช.
โทร.053-942936 

แกลลอรี่