โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์ ปี 4”

27 พฤศจิกายน 2562

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฏฐณิชา หทัยพัฒน์โภคิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์ ปี 4” เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอีเดน ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์  
แกลลอรี่