รักษาการแทนรองคณบดี ผศ.ดร.อุทุมพร สุระยศ เข้าพบปะหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาครเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567 และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ

19 มกราคม 2567

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วันที่ 17 มกราคม 2567 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรักษาการแทนรองคณบดี ผศ.ดร.อุทุมพร สุระยศ เข้าพบปะหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาครเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567 และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการให้บริการให้แก่หน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป ประกอบด้วย (1) ดร.อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
และ (2) ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
แกลลอรี่