รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210041 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

23 มกราคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210041 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

ข้อมูลโดย : http://soc.cmu.ac.th/e210041/