นักศึกษา ป.เอก ภาควิชาฟิสิกส์ฯ คว้ารางวัล “Best Poster Presentation Award” จาก PhD School on Perovskite PV เยอรมนี

19 เมษายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์

        ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรพรหม พัสธรธัชกร นักศึกษาทุน คปก. ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล “Best Poster Presentation Award” in PhD School on Perovskite PV โดย Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE ณ เมือง Freiburg สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 15-17 เมษายน 2567

จากการนำเสนอผลงานในหัวข้อ “Sustainable Planar HTM-Free Carbon Electrode-based Perovskite Solar Cells: Stability Beyond Two Years” โดยมี รศ.ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แกลลอรี่