มช. ยืน 1 เหนือ 20 สถาบัน คว้าแชมป์ชนะเลิศการแข่งขัน True 5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp

13 กันยายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทีม ECTEAM ตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. (CAMT) ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมภาคธุรกิจ โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันบนหุ่นยนต์ Temi (Temi Connect & Carebot) ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G ในโครงการ True 5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp ซึ่งได้รับเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรรับรอง
โดยตัวหุ่นยนต์ Temi ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการในร้านรองเท้า iboots ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ซึ่งตัวหุ่นยนต์ Temi นั้นสามารถทำหน้าที่ให้บริการแทนพนักงานขายได้ในบริบทต่าง ๆ เช่น
  • แนะนำโปรโมชั่นสินค้า
  • ทำรายการสั่งซื้อ/จองสินค้าผ่านตัวหุ่นยนต์
  • นำทางผู้บริโภคไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในร้าน
ด้วยฟีเจอร์เหล่านี้ทำให้นวัตกรรมหุ่นยนต์ Temi นั้น มีความเหมาะสมกับการให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถช่วยลดการติดต่อและการใกล้ชิดระหว่างตัวบุคคลได้
พิธีมอบรางวัล: หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 |  เวลา 10.15 น.
ผู้บริหารที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
• รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. พร้อมผู้บริหาร
• ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.
• คุณจินดาภรณ์ มะโนวรรณา ผู้จัดการทั่วไป เขตภาคเหนือตอนบน และคุณวีรดา ชัยกิตรัตนา หัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการ 5G ทางการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมงาน
• คุณศิระ สันติตรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/engineeringcmu
แกลลอรี่