พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

28 มิถุนายน 2564

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงคุณความดีและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะสังคมศาสตร์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในพิธีประกอบไปด้วย พิธีสงฆ์บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีลพระสงฆ์จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
แกลลอรี่