ร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

24 กันยายน 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันพฤหัสดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่