สมาชิกตลาดนัด Acc-BA สร้างสุข ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในงานพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสคณะบริหารธุรกิจ

2 พฤษภาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 เมษายน 2567 บุคลากรสมาชิกตลาดนัด Acc-BA สร้างสุข ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในงานพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสคณะบริหารธุรกิจ ณ ชั้น 6 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนำสินค้าท้องถิ่นร่วมจัดแสดงและจำหน่ายบริเวณพื้นที่หน้างานมากมาย อาทิ เสื้อผ้าพื้นเมือง ผัก ผลไม้ ของทานเล่น และเครื่องประดับตกแต่ง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งยังสามารถช่วยสร้างสีสันและความคึกคักภายในงานของคณะให้มากขึ้นได้อีกด้วย

สำหรับหรับตลาดนัด Acc-BA สร้างสุข นับเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ Happy Workplace ของคณะบริหารธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขควบคู่กับการทำงานแบบ Work Life Balance ทั้งยังสอดรับกับ เป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการมุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) อย่างหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การขจัดความยากจน การขจัดความหิวโหย การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยผู้เป็นสมาชิกโครงการได้มีช่องทางหารายได้เพิ่มนอกเหนือจากงานประจำ พร้อมกำหนดให้มีการซื้อขายสินค้าในราคาประหยัดผ่านช่องทางออนไลน์ (Open Chat) รวมถึงจัดพื้นที่วางขายสินค้าภายในบริเวณอาคารของคณะฯ และเปิดพื้นที่ให้ร่วมจัดแสดงสินค้าในงานกิจกรรมของคณะตามแต่ละโอกาสอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากรเข้าร่วมเป็นสมาชิกคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของบุคลากรทั้งหมดของคณะ โดยมีสินค้าหลากหลายประเภท ได้แก่ อาหารแห้งและผลิตภัณฑ์แปรรูป ต้นไม้ ผัก ผลไม้ ของใช้ และเครื่องประดับ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากกลุ่มบุคลากรเป็นอย่างดีและได้ดำเนินโครงการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่