คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” ประจำ ปี 2565

21 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม “ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” ประจำ ปี 2565 กิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 กว่า 18,000 คน ร่วมสืบสานประเพณีเดินขึ้นดอย โดยเริ่มเดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่นักศึกษา รวมระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
แกลลอรี่