การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025)

8 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) สำหรับนักวิทยาศาสตร์และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.อาสูตร สงวนเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการและการดำเนินการเพื่อขอรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมฟังกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
 
แกลลอรี่