คณบดี พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับกรรมการผู้จัดการ บริษัท สะพานขาวปศุสัตว์ 2021 จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอ็นเค อินเตอร์เทรด จำกัด ในโอกาสเข้าหารือเพื่อนำงานวิจัยไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ

10 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ น.สพ.เกรียงกมล ชิดบุรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สะพานขาวปศุสัตว์ 2021 จำกัด และคุณณรงค์ฤทธิ์ วงค์ชมภู กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอ็นเค อินเตอร์เทรด จำกัด ในโอกาสเข้าหารือเพื่อนำงานวิจัยไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจต่อไป ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 256

แกลลอรี่