ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 มิถุนายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์เสิ่น ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสิงห์เข็มทอง (ผู้บริหารดีเด่น) ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 จากพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และที่ปรึกษาผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้รับ รางวัลฑูตวัฒนธรรม (ต้นแบบสังคม) ประจำปี 2564 และมอบบ๊ะจ่าง เนื่องในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564
แกลลอรี่