ชิมลางสถาปัตย์ ครั้งที่ 22

4 มีนาคม 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 22 เพื่อเปิดโอกาสได้สัมผัสแนวทางการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม และเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ระหว่างวันที่ 23 -27 เมษายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 เมษายน 2562
*ค่าสมัครเข้าโครงการ 3,000 บาท รวมค่าอาหารและอุปกรณ์การเรียน พร้อมทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ายไป-กลับ)

ดาวโหลดใบสมัคร

http://www.arc.cmu.ac.th/facmu_news/doc/6934.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร 053-942813 (พี่อู๋) โทรสาร 053-221448

facebook : https://www.facebook.com/tastearchi22/

เว็บไซต์ http://www.arc.cmu.ac.th/?lang=th

แกลลอรี่