สัมมนาเตรียมความพร้อมสร้าง Optimization Model บริหารโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน จีน และแอฟริกา ยุโรป มาเลเซีย สิงคโปร์ ผ่านระบบรางของไทย

21 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Dr.Thorsten Koch, Applied Algorithmic Intelligent Methods และ Professor Dr. Ralf Borndorfer, Network Optimization ในโอกาสที่ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการออกแบบข้อมูลสำหรับการสร้าง Optimization Model ภายใต้โครงการการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานการขนส่งสินค้าระหว่าง จีน และแอฟริกา ยุโรป มาเลเซีย สิงคโปร์ ผ่านระบบรางของไทย ปีงบประมาณ 2567-2568 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเรือนอ่างแก้ว อ่างแก้ว วิลล่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่