บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้รับ ”รางวัลชนะเลิศ” จากการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

27 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


นายเอกชัย ใจพรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ ”รางวัลชนะเลิศ” หัวข้อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และผลกระทบทางสังคมของระบบการให้บริการผู้ป่วยโควิด-19  ในการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ก.พ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
.
Congratulations to our staff member, Ekkachai Jaiprom, for winning the first prize in Sustainable University Network Conference at King Mongkut's University of Technology North Bangkok

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo/?fbid=781251580698329&set=a.620041580152664
แกลลอรี่