อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับโล่รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจำปี 2563 - 2564

4 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับโล่รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจำปี 2563 - 2564 จากสมาคมนิสิตเก่าพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานคืนสู่เหย้า "น้องพี่สีชมพู CU Nurse" ณ ห้อง Rainbow Halll ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566

แกลลอรี่