การบรรยายเรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Rankings)

1 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก คุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย และทีมงาน สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Rankings) ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ณ ห้อง E408 โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม กล่าวต้อนรับ และ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
 
แกลลอรี่