ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย จอมดวง คว้ารางวัลด้านหม่อนไหมระดับโลก จากคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ

17 กุมภาพันธ์ 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย จอมดวง อดีตอาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น Excellence in Sericulture Science (ESS) สาขา Silkworm and Silk in Non-Textile Industry การใช้ประโยชน์หม่อนไหมด้านอาหาร โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลกครั้งที่ 26 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 11 กันยายน 2565 ณ University of Agricultural Science and Veterinary Medicine เมือง Cluj Nacopa ประเทศโรมาเนีย

ที่มา : กรมหม่อนไหมแกลลอรี่