มช.จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม มช.จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ร่วมปรับปรุงศาลา กุฏิ และพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บขยะ เพื่อให้บริเวณวัดมีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม โดยมีพระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด พร้อมด้วยจิตอาสา 904 คณะผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดผาลาด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564
แกลลอรี่