วันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2020)

14 ตุลาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ESRI (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดกิจกรรม วันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2020) ขึ้น ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ห้อง SB 1122 อาคาร 1 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่