ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดกิจกรรม “ประสบการณ์ 55 ปี จากพี่สู่น้อง”

30 มกราคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดกิจกรรม “ประสบการณ์ 55 ปี จากพี่สู่น้อง” โดยมีตัวแทนศิษย์เก่าพบปะเล่าประสบการณ์ ชีวิตนักศึกษา ชีวิตการงาน ให้นักศึกษาปัจจุบัน ของภาควิชาสังคมวิทยาฯ ได้รับฟัง เรียนรู้ และซักถาม ทั้งนี้โดยมี ผศ.ดร. นฤจร อิทธิจีระจรัส อดีตอาจารย์อาวุโส ให้เกียรติมาร่วมงานและกล่าวต้อนรับศิษย์เก่า
ในวันเสาร์ที่26 มกราคม 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/soanthrocmu/
แกลลอรี่