หารือแนวทางการดำเนินโครงการธนาคารควาย-วัว

8 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร กราบนมัสการพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการธนาคารควาย-วัว สำหรับบูรณาการและสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ รวมถึงการหารือแนวทางการจัดเตรียมโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อระดมเงินทุนจัดหารถพยาบาลรักษาสัตว์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
แกลลอรี่