ขอเชิญร่วมสัมมนา 'ทุนร่วมรัฐ' จากแม่น้ำยวมสู่เขื่อนภูมิพล 'ผลประโยชน์ใคร?'

19 กรกฎาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

เชิญชวนร่วมสัมมนา 'ทุนร่วมรัฐ' จากแม่น้ำยวมสู่เขื่อนภูมิพล 'ผลประโยชน์ใคร?'
.
#เสวนาโดย
หาญณรงค์ เยาวเลิศ เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง ภาคอีสาน
สฤนี อาชวานันทกุล นักวิชการอิสระ
มาโนช โพธาภรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิตางศุ์ พิลัยหล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
#ดำเนินรายการโดย
ฐปณีย์ เอียดศรีไชย สำนักข่าวออนไลน์ “The Reporters”
.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 – 16:00 น.
.
#ติดตามผ่าน Facebook Live
เพจ: ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ มช. https://www.facebook.com/cesdcmu.2009
เพจ: The Reporters https://www.facebook.com/TheReportersTH
.
#องค์กรร่วมจัด
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(CESD), The Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD), องค์กรแม่น้ำนานาชาติ, Asia Indigenous Peoples Pact, The Reporters, สำนักข่าวชายขอบ
แกลลอรี่