พิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565

23 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณทิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564 และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกัน 8 สาขา ประกอบด้วย 1.สาขาบริหารองค์กรการศึกษา 2.สาขาบริหารธุรกิจ 3.สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 4.สาขาบริหารราชการ 5.สาขาวิชาการ 6.สาขาบริการสังคม 7.สาขาบริหารองค์กร 8.สาขาบริหารองค์กรการศึกษา เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่