ขอเชิญโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “วันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2019)”

21 ตุลาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

ขอเชิญโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “วันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2019)” ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ห้อง SB 1122 อาคาร 1 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ด้านล่างนี้ และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ geography.cmu@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายัง 053-943523, 053-943-505 ได้ในวันและเวลาราชการ
http://www.geo.soc.cmu.ac.th
แกลลอรี่