ผนึกกำลัง วิศวฯ เครื่องกล + ETE มช. รัน Skybelt ใต้กรอบหลัก Erasmus รับแรงหนุนจากยุโรป อัปเกรดการเรียนการสอนด้านพลังงานหมุนเวียน

16 กันยายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม: Energy Technology for Environment Research center (ETE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย, ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ, ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เดช ดำรงศักดิ์, ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ รวมถึง อาจารย์ ดร.ยุทธนา โมนะ เดินหน้าโครงการ Skybelt ภายใต้กรอบงานหลัก Erasmus สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป โดยรับมอบหมายดำเนินงานตามขอบเขตการพัฒนาหลัก 3 ส่วน ซึ่งเน้นส่งเริมการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและเอกด้านพลังงานหมุนเวียน (RE) ได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตรด้าน RE ของสถาบันที่เข้าร่วมให้ทันสมัย สำหรับในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการตามเป้าหมายในระดับ ปริญญาตรีและโทแล้วโดยประมาณ 10 กระบวนวิชา อีกทั้งจัดทำระบบข้อมูล อีกทั้งสอบถามความเห็นผู้ประกอบการในระบบUniversity & industry ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดหาอุปกรณ์แก่ห้องปฏิบัติการแก่สถาบันตามความเหมาะสม อนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับสนับสนุนจำนวน 3 ชุด คือ PEM Fuelcell, PV Cell training และ Air source heat pump รวมมูลค่า 38,000 ยูโร

ประเทศที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ อิตาลี อังกฤษ ตุรกี มาเลเซีย ไทย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร) รวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยระบบ online โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งปรับปรุงหลักสูตรอันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในองค์ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ แต่ละประเทศสมาชิกมี Visiting program เป็นหนึ่งในหน้าที่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนองค์ความรู้ภายใต้กรอบโครงการฯ

ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29503
แกลลอรี่